odnowaOdnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowiedzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną  mobilizację zasobów wiejskich.

Projekty zrealizowane przez Gminę Pielgrzymka :

 

1) Wymiana 12 okien w świetlicy wiejskiej w Pielgrzymce – całkowita wartość 19 210,00 PLN, dofinansowanie- 7 492,00 PLN

 

2) Wymiana pokrycia dachowego na części budynku w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej  – całkowita wartość  – 14 895,00 PLN, dofinansowanie – 2 830,00 PLN

 

3) Wymiana okien w budynku Starej Szkoły w Czaplach – całkowita wartość projektu 14 096,00 PLN, dofinansowanie – 5 611,00 PLN

 


2009 rok:

4) Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Grodziska i Proboszczów – całkowita wartość – 30 000,00 PLN,  dofinansowanie 15 000,00 PLN

 

 


2010 rok:

5) Budowa placu zabaw w miejscowości Sędzimirów i Wojcieszyn  – całkowita wartość – 30 000,00 PLN,  dofinansowanie 15 000,00 PLN

 


2011 rok:

6) Remont łazienek i korytarza w świetlicy Wiejskiej w Twardocicach - całkowita wartość -27462,20 PLN - dofinansowanie 13 731 PLN


2012 rok:

 

7) Modernizacja pomieszczeń świetlicy Wiejskiej w Twardocicach oraz wyposażenie w urządzenia gastronomiczne - całkowita wartość 54653,46 - dofinansowanie 27326,00


2013 rok:

8)Utwardzenie placu gminnego w m. Nowa Wieś Grodziska, urządzenie skweru zieleni i miejsca odpoczynku dla podróżnych

Projekt polegał na modernizacji i urządzeniu placu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej, w skład robót wchodziły prace rozbiórkowe i wykopy, roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury. Prace były wykonywane od września do października br. Wartość całej inwestycji to 69 955,58 zł a dofinansowanie 24773 zł. Plac został wyłożony kostką, zrobione zostały krawężniki , zamontowane ławki, stół oraz kosze na śmieci.