INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 21

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie - Rejon hydrologiczny IIa
Ważność: od 2016-07-14 00:00:00 do 2016-07-14 23:00:00
Przebieg: W wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przewiduje się wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Największe wzrosty spodziewane są w zlewniach dopływów środkowej Odry, szczególnie w zlewniach Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru i Kaczawy. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2016-07-13 14:27:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk