Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 23 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:8

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:8

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz.15:00 dnia 28.05.2014r. do godz.13:00 dnia 30.05.2014r.

Obszar: dopływy Odry ( dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie,lubuskie)

Przebieg: W zlewniach dopływów środkowej Odry prognozuje się wzrosty stanów wody związane z burzami i intensywnymi opadami deszczu. W rejonach występowania burz,szczególnie na małych ciekach górskich i podgórskich, wzrosty mogą być gwałtowne. Lokalnie, zwłaszcza w zlewniach Osobłogi, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, Baryczy, Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej mogą zostać przekroczone stany alarmowe. W pozostałych zlewniach, szczególnie w zlewni Ślęży i Oławy możliwe lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska     Data wydania: 28.05.2014r.godz.14.51

Informacja o niebezpiecznym zjawisku I:10

Nazwa biura: BPH O/Wrocław IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU   I:10

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych / 2

Ważność: od godz.18:00 dnia 23 maja do godz.18:00 dnia 24 maja 2014r.

Rejon hydrologoczny III ( dolnośląskie, opolskie, lubuskie )

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 90 %

Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk                 data wydania: 23.05.2014r. godz.12:00

Informacja o niebezpiecznycm zjawisku Nr 84

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 10.00 dnia 09 grudnia do godz.12.00 dnia 10 grudnia 2013r.

Przebieg: W zwiazku z występującymi opadami deszczu i topnieniem pokrywy śnieżnej na obszarach wyżynnych i górskich, w zlewniach dopływów Odry w okresie najbliższej doby będą występowały wzrosty stanów wody. W zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, Kwisy, Kaczawy oraz górnego Bobru stany wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze a miejscami osiągnąć stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo: 85 %

Uwagi: Brak

Czas wydania: godz. 9.25 dnia 09 grudnia 2013r.

Synoptyk: Leszek Jelonek

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr I:73

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:73

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz.15:00 dnia 08.08.2013r. do godz.12:00 dnia 09.08.2013r.

Obszar: województwo dolnośląskie

Przebieg: W obszarach występowania silnych ulew przewiduje się szybkie                i znaczące wzrosty stanów wody, szczególnie na małych ciekach górskich                 i podgórskich. Lokalnie, zwłaszcza w zlewniach Nysy Łużyckiej, Kwisy i Bobru, wzrosty stanów wody mogą być gwałtowne. Stany osrzegawcze mogą zostać przekroczone lokalnie w zlewniach sudeckich dopływów Odry, szczególnie             w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Ślęży i Bobru. Lokalne przekroczenia stanów alarmowych możliwe w zlewniach Strzegomki i Kaczawy. Największe wzrosty stanów wody i przekroczenia stanów alarmowych mogą wystąpić w zlewniach Nysy Łużyckiej i Kwisy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kinga Strońska                     Data i godz.wydania: 08.08.2013r. godz.14:25

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:5

wodowskazZjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 12:00 dnia 03.06.2013 do godz. 10:00 dnia 05.06.2013
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: W związku z utrzymującymi się opadami deszczu w rejonie zlewni środkowej Odry w ciągu bieżącej doby będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody.
W zlewniach górnego Bobru, górnej Kwisy i Nysy Łużyckiej mogą wystąpić ponowne wzrosty stanów wody, szczególnie po wystąpieniu opadów burzowych.
W zlewniach Bystrzycy i Kaczawy i Widawy lokalnie wystąpią wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. W zlewniach Oławy, Ślęzy, górnej Nysy Kłodzkiej stany wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze a lokalnie osiągnąć stany alarmowe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:19

wodowskazZjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 11.04.2013 do godz. 15:00 dnia 13.04.2013
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: Odrą skanalizowaną poniżej Raciborza Miedonii przemieszczać się będzie fala wezbrania roztopowego. Na odcinku Ujscie Nysy-Oława mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
Wzrosty stanu wody prognozowane są także na Odrze środkowej poniżej Brzegu Dolnego. Na odcinku poniżej Malczyc przewidywane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Dalszy wzrost temperatury powietrza będzie powodował szybsze topnienie pokrywy śnieżnej w górach. W związku z tym na rzekach górskich i lokalnie podgórskich będą wystepowały wahania stanów wody nawiązujące do dobowego przebiegu temperatury powietrza. Wahania stanów wody będą miały tendencję wzrostową do czasu zaniku pokrywy śnieżnej. W zlewniach Nysy Kłodzkiej, Bobru i Nysy Łużyckiej mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych, lokalnie możliwe przekroczenia stanów alarmowych. Na rzekach nizinnych (zlewnie Widawy, Baryczy) przewiduje się dalszy powolny spływ wód roztopowych. W Osetnie na Baryczy może być przekroczony stan alarmowy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso