Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 22 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

Wysokość opłat

odpady - opłata

Wójt Gminy Pielgrzymka informuję, że wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymał każdy właściciel/użytkownik nieruchomości (osoba składająca deklarację). Płacić można przez internet lub zwykłym przelewem bankowym. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone do 15 dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana jest od każdego gospodarstwa domowego prowadzonego na terenie danej nieruchomości.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:                                       

1) 12,00 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe,
2) 24,00 zł - gospodarstwo domowe dwuosobowe,
3) 36,00 zł - gospodarstwo domowe trzyosobowe,
4) 48,00 zł - gospodarstwo domowe czteroosobowe,
5) 55,00 zł - gospodarstwo domowe pięcioosobowe,
6) 62,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej pięciu osób.

Ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 

1) 36,00 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe,
2) 72,00 zł - gospodarstwo domowe dwuosobowe,
3) 108,00 zł – gospodarstwo domowe trzyosobowe,
4) 144,00 zł – gospodarstwo domowe czteroosobowe,
5) 150,00 zł – gospodarstwo domowe pięcioosobowe,
6) 155,24 zł – gospodarstwo domowe powyżej pięciu osób

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obliczana jest od wielkości pojemnika na odpady zmieszane lub jako iloczyn liczby pojemników.

Ustalono  stawkę opłaty miesięcznej za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:                                                                                 

1) o pojemności 110/120 l - w wysokości 14,00 zł,
2) o pojemności 220/240 l - w wysokości 28,00 zł,
3) o pojemności 1100 l - w wysokości 128,00 zł.  

Ustalono wyższe stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110/120 l – w wysokości 42,00 zł,
2) o pojemności 220/240 l – w wysokości 84,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 364,00 zł.

3. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 84 zł/rok

2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 126,00 zł/rok.

 

 

 

 

  


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso