Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Zasady Bezpieczeństwa Podczas Upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka

ogrodKONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAGRODĘ W GMINIE PIELGRZYMKA

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza kolejną edycję konkursu na najładniejszą zagrodę Gminy Pielgrzymka. Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić swoją zagrodę do udziału w konkursie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, pokój nr 13 do dnia 24 sierpnia 2012 r. do godz. 1500. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu (76) 8775 013 w. 106 lub na stronie internetowej www.pielgrzymka.biz, gdzie można pobrać formularz oraz regulamin konkursu. Podstawą zgłoszenia zagrody jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Celem konkursu jest poprawa warunków estetycznych i higienicznych zagród wiejskich, popularyzacja przykładów estetycznego zagospodarowania zagród, aktywizacja społeczności wiejskiej oraz pobudzanie inicjatyw proekologicznych.

pdfRegulamin pdfKarta zgłoszeniowa

Szkolenie dla przedstawicieli grup odnowy wsi 28-29 września 2012r. Hotel Niezły Młyn w Czeszowie, Gmina Zawonia.

odnowaUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Obszarów Wiejskich organizuje  dwudniowe szkolenie dot. zakładania stowarzyszeń.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju i posiadają taką strategię. 

Czytaj więcej...

"Regionalny Konkurs Grantowy"

rownac szanse"Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy"w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji WolnościO dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Czytaj więcej...

Bezpieczne żniwa 2012

bezpieczne zniwaTrwają żniwa tj. okres wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. W tym okresie wzrasta liczba wypadków zarówno wśród rolników jak i wśród członków ich rodzin. Podczas żniw rolnikom towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości i dużym zapyleniem. Praca wykonywana jest niejednokrotnie w pośpiechu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Przyczyną wielu wypadków jest także zły stan techniczny maszyn, powodujący różne przeszkody technologiczne, które zmuszają rolnika do częstych interwencji.
                 pdfBezpieczne żniwa 2012

II otwarty konkurs ofert

konkursWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Ogłoszenie II otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie upowszechnianiakultury fizycznej i sportu


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso