Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany

Plakat Profil Zaufany

pdfPrzedsiębiorco, załóż Profil Zaufany

PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PIELGRZYMKA

logo piece 2 MInformujemy iż Gmina Pielgrzymka realizuje „PROGRAM WYMIANY KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PIELGRZYMKA”. Dofinansowane będą zadania polegające na wymianie ogrzewania węglowego na inne źródło ogrzewania, przeznaczone jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych.
Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie kosztów realizacji zadania wymiany źródła ciepła na nowe jest złożenie wniosku wraz z załącznikami, który jest dostępny poniżej.
Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie części kosztów wymiany pieców i kotłów starej generacji na ogrzewanie ekologiczne, poniesionych od 1 czerwca 2017 roku.

 Informacje są udzielane pod numerem telefonu : 76 8775 013 wew. 13

Dokumenty do pobrania :

REGULAMIN PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU WYMIANY KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

zał 1 do REGULAMINU -  WNIOSEK

zał 1 do WNIOSKU -oświadczenie właściciela

zał 2 do WNIOSKU - oświadczenie współwłaściciela

Zał 2 do REGULAMINU - informacja o zrealizowanym zadaniu

Zał 3 do REGULAMINU - protokół montażu i wizji_komisji

Zał 4 do REGULAMINU - wzór umowy

DOBRE PRAKTYKI BHP PRZY OBSŁUDZE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

pdfartykuł_prasowy_2018.pdf

Apel do hodowców trzody chlewnej - ASF (Afrykański Pomór Świń)

pdfASF_apel_do_hodowcow.pdf

pdfASF_zasady_ochrony_gospodarstwa.pdf

pdfulotka_ASF-hodowcy.pdf

pdfulotka_ASF-mysliwi_i_lesnicy.pdf

pdfulotka_asf-padly-dzik.pdf

pdfulotka_asf-podrozni.pdf

Ogłoszenie naboru na członka komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

beznazwy4O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2018 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

beznazwyWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. 

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych i obejmuje swym działaniem:

  • Obszar 1 – miejscowość: Pielgrzymka, sekcję: piłka nożna,
  • Obszar 2 – miejscowość: Pielgrzymka, sekcję: piłka siatkowa,
  • Obszar 3 – miejscowość: Pielgrzymka, seskcję: łucznictwo,
  • Obszar 4 – miejscowość: Proboszczów, sekcję: piłka nożna,
  • Obszar 5 – miejscowość: Nowa Wieś Grodziska, sekcję: piłka nożna,
  • Obszar 6 – miejscowość: Wojcieszyn, sekcję: piłka nożna.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 13 lutego 2018 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

 

Więcej informacji w Regulaninie konkursu.

 

 

Załączniki:

docRegulamin konkursu

docxWzór oferty


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso