Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

6. Kaczawski Jarmark Wielkanocny

imagesW imieniu organizatorów 6.Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tej uroczystości.


6. Kaczawski Jarmark Wielkanocny odbędzie się 24 marca 2013 r. w Paszowicach, a jego organizatorami są Gmina Paszowice, Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Czytaj więcej...

Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”

pucharFundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012". Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi.

Czytaj więcej...

Szkolenie pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska” 25-26 luty 2013 r., Mściwojów

Partnerstwo KaczawskieStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców z obszaru LGD (gminy: Paszowice, Mściwojów,Męcinka, Świerzawa, Pielgrzymka, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Bolków, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Wojcieszów) będących członkami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowane rozwojem swojej organizacji i prawidłowym jej funkcjonowaniem, aktywnie działające w swojej miejscowości i regionie, do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska”.

Czytaj więcej...

Deklaracje - PILNE!

PILNE!

            Informujemy, że 28 lutego 2013 r. upływa termin na złożenie w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zarówno właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady ( zakłady usługowe, przedsiębiorstwa, szkoły, cmentarze itp.) są zobowiązani wypełnić i złożyć do gminy w/w deklarację.

            W razie niezłożenia deklaracji w powyższym terminie Wójt określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

            Szczegółowych informacji dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami, w tym sposobu wypełniania deklaracji udziela pracownik Urzędu Gminy ds. środowiska i rolnych pok. 13, nr Tel. 76 8775 013 wew. 106.

 

- Deklaracja
- Uchwała o opłacie
- Uchwała - na których nie zamieszkują
- Regulamin
- Uchwała sposób i zakres


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso