Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

XXXI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2013 r. (piątek) odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce z następujący porządkiem obrad:

 


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
5. Informacja Wójta Gminy o problemach Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pielgrzymka,
b) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
c) "Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok",
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym garażu o pow. 18 m2 posadowionego na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem 335/6 położonej w Pielgrzymce,
e) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pielgrzymka na lata 2013 - 2015.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.

Spotkanie z Mikołajem

mikolaj2013

Pobierz bezpłatną grę - "Posegreguj śmieci"

plakatOd najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyć w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci". Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów.

 

Ministerstwo Środowiska pragnąc zachęcić mieszkańców gmin do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami przygotowało darmową grę edukacyjną dla dzieci na smartfony i tablety. Grę można pobrac ze strony:

 

http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ekogry.html

 

Ogłoszenie w sprawie dróg śródpolnych

W wyniku przeglądu śródpolnych dróg gminnych stwierdzono, że znaczna część tych dróg została wchłonięta pod uprawy przez rolników z terenu naszej Gminy. W związku z tym Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza, że rolnicy zainteresowani wykupem dróg śródpolnych, które zostały przez nich bezpodstawnie zaorane i wchłonięte pod uprawy, a nie służą już jako dojazd do innych gruntów rolnych mogą zgłaszać się w tut. urzędzie w celu uzgodnienia możliwości bezprzetargowego nabycia tych działek (dróg) na ich rzecz. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, w którym trzeba wymienić  numery zaoranych dróg w przypadku nie posiadania wiedzy co do numeracji w/w dróg istnieje możliwość ustalenia przedmiotowych numerów w tut. urzędzie pokój nr 21, telefon 76 8775 013 w. 112

Konsultacje projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

imagesSzanowni Państwo.

 

W załączeniu projekt "Programu współpracy Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok", który przedkładamy do konsultacji.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Pielgrzymka.

Czytaj więcej...

Konsultacje Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej

imagesSzanowni Państwo,


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z  2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23 października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso