Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Termomodernizacja i budowa single trucków

W naszej Gminie równolegle realizujemy kilka projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, firmy wykonują swoje prace zgodnie z harmonogramami, poniżej pokazujemy Państwu kilka zdjęć z termomodernizacji budynku świetlicy w Czaplach w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności Gminy Pielgrzymka” oraz budowy tras rowerowych typu single track pod Ostrzycą w ramach projektu „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego”.

   

 

XLIV Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Pielgrzymka.

 

Porządek obrad oraz materiały sesyjne znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=676

Usuwanie azbestu w 2018 r.

azbestInformujemy, iż od dnia 01.05. do 31.08.2018 r. na terenie Gminy Pielgrzymka realizowane jest zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2018 roku”. W związku z realizacją zadania przewiduje się usunięcie ok. 25 ton wyrobów zawierających azbest z terenu 10 nieruchomości.
Na powyższy cel Gmina Pielgrzymka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowity koszt zadania wynosi 11.907,00 zł, z czego 85% pokrywa WFOŚiGW we Wrocławiu. Wykonawcą jest „IMAK” Krzysztof Szymczak ul. Norwida 11/14 96-100 Skierniewice.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pielgrzymka na lata 2018-2023

herb pielgrzymka

 

W załączeniu przedkładamy projekt Strategii Rozwoju Gminy Pielgrzymka na lata 2018-2023:

 

docxSTRATEGIA ROZWOJU GMUINY PIELGRZYMKA

Szkolenie Mobilnej Akademii Młodych Orłów

MobilneAMO PIELGRZYMKA 2018 05 16

Dotacja dla OSP podpisana!

cid 1383727005 2Gmina Pielgrzymka podpisała umowę na dotację celową na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych, które zostaną przekazane jednostkom OSP z terenu naszej gminy. Dotacja wynosi 28 837,71, wkład własny to 291,29. Gmina otrzyma środki na zakup 3 toreb ratowniczych PSP R-1 oraz 2 defibrylatorów AED.


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso