Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Stypendia szkolne 2018/2019

SZKOŁA CW
Urząd Gminy w Pielgrzymce przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Pielgrzymka, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 514,00 zł, a od 01.10.2018 r. – 528,00 zł).

Czytaj więcej...

Zapisy do przedszkola

baner

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Twardocicach informuje, że od 1 września 2018 r. będzie kontynuował działalność trzeci oddział przedszkolny. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do zapisów dzieci do przedszkola.

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Twardocicach
Beata Kuba

Bezpłatne badania mammograficzne

 

plakat wersja elektroniczna 2018 1

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 1

XXIII Biesiada Zespołów Kresowych im. Zenona Bernackiego

plakat biesiada zmniejszone

PRACE ŻNIWNE - KRUS PT w Legnicy

krusDziałanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy pracach w gospodarstwie rolnym, szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.


PAMIĘTAJMY:


- Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta podanych w instrukcji obsługi maszyn.

- Przed wyjazdem z gospodarstwa na drogę publiczną należy zabezpieczyć maszynę/-y, by nie stwarzała/-y zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

- Przed uruchomieniem silnika kombajnu zbożowego, zwłaszcza w pobliżu zabudowań, należy sprawdzić, czy nikt nie przebywa w pobliżu zespołu żniwnego kombajnu.

- Wszelkie kontrole stanu technicznego, regulacje oraz doraźne naprawy mogą być wykonywane po uprzednim unieruchomieniu silnika ciągnika i odłączeniu napędu.

- Wszelkie przekładnie i wał przegubowo - teleskopowy powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami.

- Wszelkie zanieczyszczenia oraz zapchania w prasie do siania i słomy należy usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika.

- Zabronione jest przebywanie osób na transportowanym materiale w czasie jazdy (słomie, sianie itp.).

- Ładunek na przyczepie powinien być ułożony równomiernie i zabezpieczony przed przemieszczaniem się.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci przebywające w gospodarstwie i ich bezpieczeństwo.

- Nie należy podejmować pracy na maszynach i urządzeniach w stanie nietrzeźwym oraz w stanie obniżonej sprawności psychofizycznej organizmu.


Materiały źródłowe:
broszury prewencyjne KRUS      


Opracowała:                                                                                                                                                             Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso