Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Dożynki Gminno-Powiatowe w Wiadrowie

PLAKAT DOZYNKI 2017

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA

o przedłużeniu terminu składania ofert na wolne stanowisko urzędnicze - ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce.

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce zawiadamiam, że termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do dnia 23 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.


Ogłoszenie BIP

Zapytanie ofertowe nr FZ.271.232017

pdfZapytanie ofertowe nr FZ.271.23201711/08/2017, 09:35

Ogłoszenie kolejnych naborów PROW 2014-2020

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 3 sierpnia 2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:
1.3 Animacja lokalna  - nabór 5/2017

1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - nabór 6/2017

3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,społecznej i kulturalnej - nabór 7/2017

Termin składania wniosków:
od 28 sierpnia 2017r. do 11 września 2017 r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 11 września 2017r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

Podmioty uprawnione do aplikowania to osoby fizyczne/ osoby prawne/ firmy z terenu gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja.
Więcej informacji na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce NABORY PROW  oraz pod nr tel. 76-872-87-18
w Biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów

Konkurs na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka

plakat zagroda 2

 

dockarta zgłoszeniowa

dockarta oceny  

docregulamin

 

Szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Inicjatywy LEADER

infrastruktura i wzmocnienie kapitału powiat złotoryjski


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso