Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

szczęśliwy turysta podroży dookoła świata 23 2147556103Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności organizacji pozarządowych w realizacji projektów na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Pielgrzymka finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego). Zadanie obejmuje swym działaniem miejscowość: Czaple, przedsięwzięcie: budowa nowego obiektu turystycznego (chaty).

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

 

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

 

Załączniki:

docRegulamin konkursu

docxWzór oferty

pdfKlauzula RODO

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2019 r.

beznazwy4Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2019 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 

Warunki:

  1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje, które biorą udział w konkursie.
  2. Osoba zgłoszona do prac w komisji konkursowej w/s opiniowania ofert nie może być członkiem organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.
  3. Na wniosek Wójta Gminy do komisji konkursowej może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego.
  4. Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
  5. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie złożonych ofert.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

gopsWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie pomocy społecznej. 

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na udzieleniu schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Obejmuje:

  • Obszar 1 – mężczyzn – 2 osoby,
  • Obszar 2 – kobiety i dzieci – 3 osoby,
  • Obszar 3 – osoby niepełnosprawne z usługami opiekuńczymi – 1 osoba.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

 

Więcej informacji w Regulaninie konkursu.

 

Załączniki:

docRegulamin konkursu

docxWzór oferty

pdfKlauzula RODO

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska


NPP 1

 

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok

zbieranie odpadówInformujemy, iż od 01.01.2019 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który znajduje sie w załączniku:

   pdfHarmonogram 2019  

Życzenia 2018

życzenia boże narodzenie 2018 gmina kopia


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso