Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - runda I

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda I ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2019 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 

Warunki:

 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje, które biorą udział w konkursie.
 2. Osoba zgłoszona do prac w komisji konkursowej w/s opiniowania ofert nie może być członkiem organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.
 3. Na wniosek Wójta Gminy do komisji konkursowej może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego.
 4. Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 5. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie złożonych ofert.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda I

tarczaWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda I. 

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym:

 • szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,
 • zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania klubu,
 • koszty opłat związanych z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniem lekarskim zawodników biorących udział w rozgrywkach,
 • koszty delegacji sędziowskich,
 • koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe,
 • utrzymanie boiska i terenu przyległego (koszenie trawy, sprzątanie śmieci itp.).

Czytaj więcej...

Trening systemu wczesnego ostrzegania

treningInformujemy, że w dniu 19 stycznia br. zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. O godzinie 12:00 zostanie wyemitowany sygnał “ogłoszenie alarmu”, który będzie jednocześnie upamiętniał zmarłego prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

GRUPA EUROMILL Sp.z o.o. - Oferta Pracy

praca RGB

Turniej w tenisa stołowego o Puchar Wójta

turniej ping pong

Ogłoszenie dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2019 r.

beznazwy4Gmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2019 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

 

Warunki:

 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje, które biorą udział w konkursie.
 2. Osoba zgłoszona do prac w komisji konkursowej w/s opiniowania ofert nie może być członkiem organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.
 3. Na wniosek Wójta Gminy do komisji konkursowej może być powołana osoba z głosem doradczym posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego.
 4. Za udział w posiedzeniach komisji, członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 5. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z ofertami sporządza protokół zawierający opinie złożonych ofert.

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso