Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SPRAWNY UCZEŃ”

22399960Stypendia kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) zamieszkujących na obszarze całego województwa dolnośląskiego, pochodzących z rodzin, których miesięczny dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł. Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2012/2013 wynosi 1000,00 zł na niepełnosprawnego ucznia.

Wszelkie informacje dotyczące przyznawania jednorazowych stypendiów (regulamin, dokumenty) znajdują się na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl [w zakładce (nie)pełnosprawni/Programy i zadania (dokumenty)]. W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod numerem telefonu 71 770 4146.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:       

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, (pok. Nr 208, I piętro) w terminie do dnia 14 września 2012 r. Decyduje data wpływu do urzędu!


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso