Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 23 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

rpo wd
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zgodnie z zapisami NSRO rolę IZ RPO WD pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. RPO WD został przygotowany zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (www.mrr.gov.pl) w celu wykorzystania środków EFRR w ramach celu „Konwergencja” polityki spójności Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat RPO WD można znaleźd pod adresem internetowym www.rpo.dolnyslask.pl.

Gmina Pielgrzymka w ramach Programu Operacyjnego RPO WD zrealizowała następujące projekty :


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso