Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 23 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

prow 2007 2013Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest kontynuacją działań przewidzianych do realizacji w ramach poprzedniego okresu budżetowego UE. Zasięg programu obejmuje teren całego kraju i uwzględnia indywidualne cechy regionów poprzez możliwość różnicowania kryteriów dostępu. 

Główne cele PROW to:

- Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,
- Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
- Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Każdemu z celów głównych polityki odpowiada oś priorytetowa obejmująca odpowiednie instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Ważną składową regionalizacji wdrażania działań PROW jest realizacja niektórych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego (Urzędy Marszałkowskie) oraz realizowanie podejścia Leader poprzez lokalne grupy działania, w składzie których zasiadają również przedstawiciele regionów i społeczności lokalnych.

Projekty realizowane przez Gminę Pielgrzymka w ramach :
- Odnowa i rozwój wsi,
- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
- LEADER/ Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju,

 


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso