Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 23 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

logo efsProgram Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Program stanowi w znacznej części kontynuację działań realizowanych w pierwszym okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadą jednofunduszowości w latach 2007-2013 działania finansowane w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego będą wdrażane poprzez jeden program – Kapitał Ludzki.

 

CELE PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizacja działań, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienia poziomu wykształcenia w społeczeństwie, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Projekty realizowane przez Gminę Pielgrzymka:

 

- Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”,

- Magia Nauki

 

- Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich:

- Postaw na siebie,

- Wspólnie możemy zdziałać więcej,

- Uczymy się tradycji,

- Edukacja na zdrowie


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso