Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Konkurs ofert - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

imagesWójt Gminy Pielgrzymka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym na:

  • zakup sprzętu do koszenia terenu przy boisku piłkarskim,
  • utrzymanie terenu przy boisku piłkarskim,
  • zakup paliwa.

Zadanie obejmuje swym działaniem miejscowość: Wojcieszyn, sekcję: piłka nożna.

 

Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację tego zadania w wysokości 15.000,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 15 maja 2018 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

 

Załączniki:

docRegulamin konkursu

docxWzór oferty


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso