Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Informacja KRUS

krus 800x800Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy przypomina, że o zakresie i stopniu uczestnictwa dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym decydują rodzice, którzy muszą mieć świadomość ryzyka oraz zagrożenia zdrowia i życia w rolniczym środowisku pracy. Należy pamiętać, że prace powierzane dzieciom nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych i ich pomoc nie może odbywać się kosztem czasu niezbędnego na sen, naukę i wypoczynek.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat:

1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi.

2. Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych.

3. Sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomaganie przy tych czynnościach.

4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowanie ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej.

5. Obsługa maszyn do przygotowania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.

6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz przy współpracującej prasie do słomy.

7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej („krajzegi”, „cyrkularki”) oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe.

8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.).

9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.

10. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.

11. Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).

12. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.

13. Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.

14. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły.

15. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania.

16. Obsługa parników, kotłów do gotowania.

17. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków).

18. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.

19. Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba.

20. Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.

21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.

22. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.

23. Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metrów na pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:

Danuta Rydz

Samodzielny Inspektor

KRUS PT w Legnicy


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso