Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Radosne Przedszkole

Dolnoślaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

logo-herbUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do prac nad powołaniem członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która będzie organem konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności pożytku publicznego. Do zadań Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie należało m. in.:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przezorganizacje pozarządowe;
  • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka w 2014 r.

Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza kolejną edycję konkursu na najładniejszą zagrodę w Gminie Pielgrzymka. Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić swoją zagrodę do udziału

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych

 

WÓJT GMINY PIELGRZYMKA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Pielgrzymka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

pdfTreść ogłoszenia

docOferta (wzór)

docUmowa (wzór)

docSprawozdanie (wzór)

 

Zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

 

Każdego roku w polskim rolnictwie indywidualnym dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo tego, że ta liczba wypadków z roku na rok zmniejsza się, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem.

Czytaj więcej...

Budownictwo pasywne i energooszczędne

ekologiczny-dom-comNa 2014 rok zostały uruchomione działania związane z dofinasowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego. Indywidualni inwestorzy także nie mają powodów do narzekań. Można ubiegać się o dotację na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Czytaj więcej...

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

logo-herbW dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...