Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Komunikat dla Rolników

krus     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu informuje, iż ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1831) wprowadzone zostały nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zgodnie z treścią wprowadzonych regulacji w przypadku wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub członkowstwa w radzie nadzorczej, rolnik lub domownik może kontynuować ubezpieczenia w systemie rolniczym jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to pozwala rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia mimo aktywności zawodowej skutkującej jednoczesnym podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w systemie powszechnym.
     Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wykonywaniem tych umów, mogą od dnia 1 stycznia 2015r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja. Wniosek ten można złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2015r.

Wykaz

wykaz

Spacer edukacyjny

beznazwyStowarzyszenie Kaczawskie zaprasza na kolejny bezpłatny spacer edukacyjny, tym razem ze specjalistą ornitologiem.

 

Odbędzie się on 23 maja (sobota), godz. 9-14, zbiórka na Przełęczy Komarnickiej (Komarno, gm. Janowice Wielkie), gdzie jest możliwość zaparkowania samochodu.

 

Czytaj więcej...

Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji w 2015 roku na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

dzieci alfabetWykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji w 2015 roku na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 

docxZał - wykaz

Czaple nominowane do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

skalnyW dniu 12 maja 2015 roku ukazała się informacja o zakończeniu prac nad wyłonieniem Nominowanych do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP, ze 115 zgłoszeń stoworzna została Lista Nominowanych, na podstawie której Prezydent RP,  wybierze Laureatów. Wśród laureatów jest miejscowość z naszej Gminy - Czaple - Wioska Piasku i Kamienia, nominowana za stworzenie pisakowo-kamiennego centrum wsi.

mini sciekaSerdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki. Uroczystość wręczenia Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP odbędzie się podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja 2015 roku w Pałacu Prezydenckim.

 

Czytaj więcej...