Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

logo bip

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 923/10 obręb Proboszczów.

Wykaz organizacji, którym udzielono dotacji w 2016 roku na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Nazwa i adres podmiotu

Otrzymana kwota dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów,

Sędzimirów 47A, 59-524 Pielgrzymka

15.074,00

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Pielgrzymka

logo bip

 

 

z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Pielgrzymka I kadencji na lata 2016 - 2018

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS JESIENNYCH PRAC POLOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS JESIENNYCH PRAC POLOWYCH

Wiele mówi się na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych podczas żniw, ponieważ jest to okres wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. Mówiąc jednak o zagrożeniach wynikających z pracy w rolnictwie, należy także zwrócić uwagę na jesienne prace polowe i na zasady bezpieczeństwa jakich powinno się przestrzegać w tym okresie. Prace jesienne są bardziej intensywne i trudniejsze do wykonania niż same żniwa, angażują wszystkich członków rodziny rolników. Na ten okres przypada bowiem zbiór roślin okopowych jak ziemniaki, buraki, a także innych, w tym również sporej ilości odmian owoców.

Czytaj więcej...

XXVI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 28 października 2016 r. (piątek) odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=611

Konkurs na realizację zadania publicznego gminy Pielgrzymka

WÓJT GMINY PIELGRZYMKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych służących realizacji zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Konkurs ma na celu dofinansowanie projektu skierowanego do mieszkańców Gminy Pielgrzymka i służącego realizacji zadania publicznego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz objętych dofinansowaniem zewnętrznego podmiotu grantodawczego. W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które oferenci pozyskali środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym na:

- pokrycie części kosztów realizacji projektu pod nazwą „Zielony skwerek, folder i widokówki, sposobem na promocję Odnowy Wsi w Pielgrzymce”

Gmina Pielgrzymka przeznacza środki finansowe na realizację zadania w wysokości 550,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł).

Załączniki:

dockonkurs_-_regulamin.doc

docxwzór_oferty_2016.docx

docxwzór_umowy_2016.docx

 


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso