Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Komunikat Banku

na www

Ogłoszenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy  Pielgrzymka”

 

            Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 199, ze zmianami poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pielgrzymka uchwały Nr XIII/67/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka".

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej wraz z projektem studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium.

Wnioski należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem w temacie wiadomości „Wniosek do pełnej zmiany Studium”), w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku orz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

        

Wójt Gminy

Tomasz Sybis

II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych

Przechwytywanie

2 maja 2016 r.

UWAGA !!!

W dniu 02.05.2016 r. (poniedziałek) Urząd Gminy

w Pielgrzymce nieczynny.

Uwaga!

zbieranie odpadówInformujemy, iż w związku z przypadającym we wtorek 03.05.2016 r. Świętem Konstytucji 3-go Maja o jeden dzień zostanie przesunięty odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy.
Odbiór wtorkowy odbędzie się w środę, środowy w czwartek, czwartkowy w piątek, a piątkowy w sobotę.
Odbiór poniedziałkowy (2 maja 2016 r.) odbędzie się zgodnie z harmonogramem.  

XX Sesja Rady Gminy

 

MC900016561Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. (piątek) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=614


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso