Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

XL Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Pielgrzymka.

 

Porządek obrad oraz materiały sesyjne znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=665

Koncert Kolęd i Pastorałek

plakat

Kalendarz polowań "Cyranka"

Kalendarz polowań "Cyranka"

Czytaj więcej...

Likwidacja Stowarzyszenia "PORTA" Wojcieszyn

Zarząd Stowarzyszenia "PORTA" Wojcieszyn, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, informuje o wszczęciu procesu likwidacji stowarzyszenia.

 

W związku z tym, wszelkie roszczenia wobec stowarzyszenia należy kierować do dnia 31 stycznia 2018 roku na adres:

 

Zygmunt Rodak

Wojcieszyn 37

59-524 Pielgrzymka

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

azbest 4W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na 2018 rok, Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Pielgrzymka.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka".

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

zbieranie odpadówSprawdź i pobierz nowy harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok.

pdfHarmonogram odbioru odpadów

Jednocześnie informujemy, iż od stycznia 2018 r. na terenie Gminy Pielgrzymka obowiązują nowe zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tworzywa sztuczne zbierane są wraz z metalami w worku koloru żóltego, szkło kolorowe i bezbarwne zbierane jest w worku koloru zielonego. Dodatkowo osobno zbieraną frakcją jest papier, który zbierany będzie w worku koloru niebieskiego. Worki dostarczane będą mieszkańcom przez pracowników zbierających odpady w styczniu, podczas zbierania pozostałych frakcji odpadów. Papier odbierany będzie co trzy miesiące, tj. w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

 


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso