Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

klubowe przedszkole radom fitness spa

Harmonogram i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017:

 

 pdfZarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 29 stycznia 2016 r. - harmonogram i kryteria rekrutacji

pdfUchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r. - kryteria dla drugiego etapu postępowania rekturacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

spHarmonogram i kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017:

 

pdfZarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 29 stycznia 2016 r. - harmonogram i kryteria rekrutacji 

Aktywny Dolny Śląsk

Władze województwa dolnośląskiego rozpoczęły realizację programu "Aktywny Dolny Śląsk". To pilotażowy program regionalnego budżetu obywatelskiego. Na realizację ciekawych pomysłów mieszkańców Dolnego Śląska będzie 600 tys. zł.
money scalePilotażowa edycja regionalnego budżetu obywatelskiego będzie poświęcona przedsięwzięciom z zakresu sportu, rekreacji i turystyki. Województwo zostanie podzielone na pięć okręgów: wałbrzyski, jeleniogórski, legnicki, wrocławski i miasto Wrocław. Maksymalny budżet jednego projektu wyniesie do 40 tys. zł. Całkowita kwota do rozdysponowania to 600 tys. zł. Do 15 marca będą trwały konsultacje społeczne. Potem, do 6 kwietnia będzie czas na zgłaszanie wniosków. Następnie urzędnicy do 24 kwietnia będą weryfikować zgłoszone pomysły. Głosowanie będzie trwało od 8 do 22 maja.

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej - nauka, edukacja, oświata i wychowanie

O G Ł O S Z E N I E

 

beznazwyGmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2016 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - runda I

O G Ł O S Z E N I E

 

beznazwyGmina Pielgrzymka prosi o zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej w/s opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda I ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2016 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Statystyczne badania ankietowe w 2016 roku

GUSlogoSzanowni Państwo,

jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W załączonych informacjach przedstawiliśmy badania, które będą realizowane w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego:

- w wylosowanych gospodarstwach domowych, punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie Słonem.
- w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Z poważaniem
p.o. DYREKTORA
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
we Wrocławiu
/-/ Halina Woźniak

pdfBadania ankietowe plakat 2016

pdfStatystyczne badania rolnicze 2016


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso