Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

ZAPROSZENIE do Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023

ZAPROSZENIE do Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Ruja, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miast Wojcieszów i Złotoryja do aktywnego udziału w pracach Zespołu Roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.


Czytaj więcej...

INFORMACJA

tractor     Wójt Gminy Pielgrzymka informuje, że z powodu niskiego zainteresowania uregulowaniem stanu prawnego dróg śródpolnych będących własnością Gminy Pielgrzymka, a zajętych przez rolników pod upraw rolne w najbliższym czasie zostaną podjęte procedury inwentaryzacyjne mające na celu regulację bezumownego korzystania z tych gruntów.
     W celu uniknięcia konfliktów wynikających ze zjawiska zaorywanych dróg, proponujemy polubowne rozwiązanie tego problemu w niżej opisany sposób.

Czytaj więcej...

Regionalny System Ostrzegania RSO

rsoRSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy również poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

źródło: http://mac.gov.pl

XI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka

MC900016561Informujemy, że w dniu 9 lipca 2015 r. (czwartek) odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Pielgrzymka. Sesja odbędzie się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce.

 

Porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pielgrzymka pod adresem: http://www.pielgrzymka.bip.net.pl/?c=599.

Otwarty konkurs ofert na organizację Biesiady Zespołów Kresowych w Pielgrzymce

ludkiWÓJT GMINY PIELGRZYMKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja Biesiady Zespołów Kresowych w Pielgrzymce.

 

Konkurs dotyczy zadania polegającego na wsparciu działalności podmiotów działających na rzecz podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w organizacji Biesiady Zespołów Kresowych w Pielgrzymce w dniu 9 sierpnia 2015 r.

 

Załączniki:

docOgłoszenie

docOferta - wzor

docUmowa - wzór

docSprawozdanie - wzór

Oddolny Śląsk - II nabór

FIO MPiPS logo1Uwaga ! ruszył kolejny nabór wniosków w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK.

Wszystkie młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu realizacji projektu, zachęcamy do składania swoich wniosków. Najlepsze z nich otrzymać mogą dotację w wysokości do 5000 zł.

Nabór wniosków potrwa do dnia 16.07.2015 r., do godz. 15.00 (Uwaga! Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Operatora, tj. Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich).

Czytaj więcej...


 bip

eboi


Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

anr


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy